Įmonių teisė

Įmonių teisės paslaugų kaina visada priklauso nuo individualaus kliento poreikių bei turimų įmonės dokumentų, kadangi kiekvienu atveju reikia daryti skirtingus pakeitimus. Pateikiame preliminarų kainų sąrašą bei siūlome dėl kiekvieno konkretaus atvejo pasikonsultuoti tel. ar el. paštu ir pateiksime tikslų, Jūsų poreikius atitinkantį, kainos pasiūlymą.

SUSISIEKITE IR GARANTUOJAME, KAD PASIŪLYSIME MAŽIAUSIĄ KAINĄ!

 • Individualios įmonės pertvarkymas į UAB nuo –  120 €
 • Mažosios bendrijos pertvarkymas į UAB nuo –  120 €
 • Įstatų/nuostatų keitimas nuo 80 €
 • Įstatų/nuostatų keitimas pasikeitus nacionalinei valiutai ir įregistravimas – 70 €
 • Įstatinio kapitalo didinimas/ mažinimas ~  100 €
 • Įmonės pavadinimo keitimas ~  120 €
 • Verslo plano, pagal verslumo skatinimo fondo programą, rengimas nuo – 100 €
 • Akcininkų sąrašo pateikimas per JADIS sistemą –  15 €
 • Buveinės adreso keitimas ~  35 €
 • Atskiram, neužsakant konkrečios paslaugos, akcininkų susirinkimo protokolų, dalyvių sąrašų, sprendimų ir kitų dokumentų parengimui skaičiuojamas valandinis įkainis – 22 €
 • Įmonių likvidavimas.

1. Įmonės pertvarkymas yra juridinio asmens (įmonės, įstaigos, organizacijos, bendrovės ir t.t.) teisinės formos pakeitimas, kai naują teisinę formą įgavęs juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas.

– IĮ pertvarkymas į UAB

Darbai , kuriuos mes atliksime:

– Laikinas pavadinimo įtraukimas į Juridinių asmenų registrą;

– Sprendimo pertvarkyti įmonę parengimas ir įregistravimas VĮ „Registrų centras“;

– Viešas paskelbimas apie įmonės pertvarkymą;

– Kreditorių informavimas apie įmonės pertvarkymą;

– Naujos teisinės formos juridinio asmens dokumentų parengimas;

– Tvirtinimas notarine tvarka;

– Įmonės teisinės formos pakeitimo įregistravimas;

– Atnaujintas įmonės registracijos pažymėjimas;

– Antspaudas.

IĮ pertvarkymo į UAB kaina nuo – 120 Eur.

Informacija ir dokumentai, kuriuos mums turite pateikti norėdami pertvarkyti IĮ į UAB:

 • IĮ registravimą liudijantis pažymėjimas;
 • Įmonės įstatai;
 • Įmonės balansas;
 • Duomenys apie įmonės savininką;
 • Duomenys apie naujos įmonės direktorių;
 • Naujos UAB registracijos adresas, jeigu jis yra keičiamas;
 • Informacija apie UAB įstatinio kapitalo dydį;
 • Kreditorių sąrašas.

Įmonės pertvarkymo procedūros trukmė priklauso nuo įmonės, kuri yra pertvarkoma, būklės, ~ 14-30 dienų.

– MB pertvarkymas į UAB 

Darbai , kuriuos mes atliksime:

– Laikinas pavadinimo įtraukimas į Juridinių asmenų registrą;

– Sprendimo pertvarkyti įmonę parengimas ir įregistravimas VĮ „Registrų centras“;

– Viešas paskelbimas apie įmonės pertvarkymą;

– Kreditorių informavimas apie įmonės pertvarkymą;

– Naujos teisinės formos juridinio asmens dokumentų parengimas;

– Tvirtinimas notarine tvarka;

– Įmonės teisinės formos pakeitimo įregistravimas;

– Atnaujintas įmonės registracijos pažymėjimas;

-Antspaudas.

MB pertvarkymo į UAB kaina – 120 eur.

Informacija ir dokumentai, kuriuos mums turite pateikti norėdami pertvarkyti MB į UAB:

 • MB registravimą liudijantis pažymėjimas;
 • Įmonės nuostatai;
 • Įmonės balansas;
 • Duomenys apie įmonės savininką;
 • Duomenys apie naujos įmonės direktorių;
 • Naujos UAB registracijos adresas;
 • Informacija apie UAB įstatinio kapitalo dydį;
 • Kreditorių sąrašas.

Įmonės pertvarkymo procedūros trukmė priklauso nuo įmonės, kuri yra pertvarkoma, būklės, ~ 14-30 dienų.

2. Buveinės adreso keitimas

Darbai, kuriuos mes atliksime:

Dokumentų, būtinų įmonės adreso keitimui parengimas;

Naujo buveinės adreso registravimas.

Buveinės adreso keitimas nuo 35 Eur

Informacija ir dokumentai, kuriuos mums turite pateikti norėdami pakeisti įmonės buveinės adresą:

 • Naujų patalpų savininko sutikimas registruoti įmonę šiose patalpose;
 • Įmonės registravimo pažymėjimas;
 • Įmonės įstatai/nuostatai;
 • Duomenys apie įmonės vadovą.

3. Įmonės pavadinimo keitimas

Darbai, kuriuos mes atliksime:

– Laikinas pavadinimo įtraukimas į Juridinių asmenų registrą;

– Dokumentų, būtinų keičiant įmonės pavadinimą parengimas ir įregistravimas VĮ „Registrų centras“;

– Įstatų/nuostatų atnaujinimas ir įregistravimas VĮ „Registrų centras“;

– Atnaujintas įmonės registravimo pažymėjimas;

– Antspaudas.

Įmonės pavadinimo keitimo kaina nuo – 120 Eur

Informacija ir dokumentai, kuriuos mums turite pateikti norėdami pakeisti įmonės pavadinimą:

 • Įmonės registravimo pažymėjimas;
 • Įmonės įstatai/nuostatai;
 • Duomenys apie įmonės akcininkus;
 • Duomenys apie įmonės vadovą;

4. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas 

Darbai, kuriuos mes atliksime:

Dokumentų įstatinio kapitalo mažinimui/didinimui parengimas

Dokumentų įstatinio kapitalo mažinimui/didinimui įregistravimas VĮ „Registrų centras“

Naujos rekdakcijos įstatų parengimas ir įregistravimas VĮ „Registrų centras“

Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas – nuo 100 Eur

Informacija ir dokumentai, kuriuos mums turite pateikti norėdami pakeisti įstatinį kapitalą:

 • Įmonės registravimo pažymėjimas;
 • Įmonės įstatai/nuostatai;
 • Duomenys apie įmonės akcininkus;
 • Duomenys apie įmonės vadovą
 • Informacija apie UAB įstatinio kapitalo dydį;
 • Informacija apie nominalią akcijų vertę.

Įmonės kapitalas gali būti didinamas keliais būdais:

 1. iš įmonės lėšų (tokiu atveju papildomai yra reikalinga įmonės finansinė atskaitomybė);

 2. jį papildant nepiniginiais įnašais – turtu (tokiu atveju papildomai turite pateikti Nekilnojamojo turto registro dokumentą, kuris patvirtintų nepiniginių įnašų perdavimą įmonei; taipogi turto vertinimo ataskaitą);

 3. jį papildant piniginiais įnašais (tokiu atveju mums turite papildomai pateikti naujai išleistų akcijų apmokėjimą liudijantį dokumentą – banke išduotą originalią pažymą);

 4. vykdant akcininko paskolos kapitalizavimą (šiuo atveju mums papildomai turite pateikti paskolos sutarties originalą).

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas dviem būdais:

 1. anuliuojant akcijas;
 2. mažinant akcijų nominalias vertes.

Įmonės kapitalo didinimo/mažinimo procedūros trukmė 1 – 2 savaitės, priklausomai nuo įmonės būklės.

5. Įstatų keitimas pasikeitus nacionalinei valiutai

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas LR akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas.

Įstatymas nustato akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo procedūras.

Darbai, kuriuos mes atliksime:

– Dokumentų, būtinų keičiant įmonės įstatus/nuostatus parengimas;

– Naujų įmonės įstatų/nuostatų parengimas;

– Dokumentų įregistravimas VĮ „Registrų centras“.

Įstatų keitimas pasikeitus nacionalinei valiutai tik – 59 Eur

Informacija ir dokumentai, kuriuos mums turite pateikti norėdami pakeisti įstatinį kapitalą:

 • Įmonės registravimo pažymėjimas;
 • Įmonės įstatai/nuostatai;
 • Duomenys apie įmonės akcininkus;
 • Duomenys apie įmonės vadovą.

Įmonių likvidavimas

Norite nutraukti veikla ir likviduoti įmonę? Siūlome Jums pigesnę ir greitesnę išeitį – perimsime Jūsų turimą įmonę ir pakeisime duomenis registrų centre vos per 4-5 d.d.

Jūs sutaupysite:

 1. Įmonės likvidavimo mokesčius;
 2. Nereikės samdyti įmonės, kuri tvarkytų likvidavimo procesą;
 3. Laiką (likvidavimo procesas dažnai užtrunka 6-12 mėn.)

Dėl platesnės informacijos susisiekite tel. +37061632595 (Aina). Arba el. paštu info@aexperts.lt

+37061632595, +37068383609
Trimitų g. 6, LT-09318 Vilnius
El. p. info@aexperts.lt